نوار خطر

نوار خطر

نوار خطر

نوارهای خطر برای محدود کردن فضاها، نشانه گذاری خطرات فیزیکی، ایجاد موانع موقت و یا به عنوان هشدار دهنده در فضاهای داخلی و خارجی، از نظر اقتصادی بسیار ایده آل می­باشند. نوارهای خطر را می­توان به همراه دیگر ابزارهای ترافیکی برای افزایش هشدار به رانندگان به کار برد. این نوارها از پلی

Josh Sitton Womens Jersey